Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radzanów w 2024 rokuOGŁOSZENIE – Roczny program współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radzanów w 2023 roku


Baza organizacji pozarządowych


Współpraca z organizacjami pozarządowymi