Aktualności

Stypendium szkolne – informacja

Informuję,  że  w Urzędzie Gminy w Radzanowie w terminie  do 15 września br. przyjmowane są wnioski o stypendium socjalne o charakterze edukacyjnym.  O stypendium można wnioskować dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej. Kryterium dochodowe […]