Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów

tel. (48) 613-63-62   fax (48) 613-63-62 wew. 228

e-mail: gmina@radzanow.pl

NIP 798-124-90-90

REGON 000537384

Inspektor Ochrony Danych – Pani Dominika Jankowicz

kontakt e-mail: iod@radzanow.pl

G m i n a    R a d z a n ó w 

Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów

tel. (48) 613-63-62     fax (48) 613-63-62 wew. 228

e-mail: gmina@radzanow.pl

NIP 798-143-52-08

REGON 670223942

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie E-PUAP:  /crodc10246/SkrytkaESP

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach Oddział w Radzanowie 

  • 74  9117  0000  0300  4532  2000 0010 (wpłaty podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych)
  • 33  9117  0000  0300  4532  2000 0360  (wpłaty za odbiór odpadów komunalnych) 
  • 82  9117   0000 0300  4532  2000 0060    (wpłaty wadium, zabezpieczeń)

Wójt Gminy – Sławomir Kruśliński   (48) 613 63 62 wew. 220, wojt@radzanow.pl

Sekretarz Gminy – Magdalena Leśnowolska (48) 613 6362 wew. 221, sekretarz@radzanow.pl

Skarbnik Gminy – Aneta Pluta tel. (48) 613 63 62 wew. 222, skarbnik@radzanow.pl

W Urzędzie Gminy obowiązują następujące zasady przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków:

1) Wójt – w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
2) Skarbnik, Sekretarz – codziennie w godzinach pracy tj. od godz. 7.30 do godz.  15.30.