I. JEDNOSTKI  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie
Radzanów 25, 26-807 Radzanów
Prezes: Mariusz Korycki
tel. 661 059 258

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnocinie    
Czarnocin 28, 26-807 Radzanów    
Prezes: Leszek Dudkiewicz
tel. 665 139 958

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukównie
Bukówno, 26-807 Radzanów
Prezes: Paweł Natorski
tel. 608 801 185

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Grotkach
Grotki, 26-807 Radzanów
Prezes; Łukasz Kot
tel. 607 220 694

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Ratoszynie
Ratoszyn 27, 26-807 Radzanów
Prezes: Konrad Petrzak
tel. 608 090 967

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Młodyniach Górnych
Młodynie Górne, 26-807 Radzanów
Prezes: Mariusz Pankowski
tel. 697 585 936

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubskiej Woli
Kadłubska Wola, 26-806 Stara Błotnica
Prezes: Zbigniew Bienias
tel. 602 525 922

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy
Branica, 26-800 Białobrzegi    
Prezes: Artur Tępiak    
tel. 600 826 592


II. KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Bukównie „Bukowianki”
Bukówno 58, 26-807 Radzanów    
Prezes: Maria Kot    

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Błesznie „Błesznianki”
Błeszno 21A, 26-811 Wyśmierzyce
Prezes: Żaneta Wójcikowska  
    
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Branicy „Braniczanki”
Branica 17, 26-800 Białobrzegi
Prezes: Małgorzata Rydzewska  
    
4. Koło Gospodyń Wiejskich z Kozłowa „Czilibabki”    
Kozłów 4, 26-807 Radzanów
Prezes: Małgorzata Bednarska    
    
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Młodyniach Górnych „Młodynianki”
Młodynie Górne 13, 26-807 Radzanów
Prezes: Edyta Kępka    
    
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Radzanowie
Radzanów 25, 26-807 Radzanów
Prezes: Jolanta Ścibor – Perendyk    
    
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Ratoszynie „Ratoszynianki”
Ratoszyn 27, 26-807 Radzanów    
Prezes: Alicja Gajda    
    
8. Koło Gospodyń Wiejskich w Rogolinie    
Rogolin 3, 26-807 Radzanów    
Prezes: Anna Karasek    
    
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Zacharzowie „Zacharzowianki”    
Zacharzów 14, 26-807 Radzanów
Prezes: Ewelina Dudek    

10. Koło Gospodyń Wiejskich w Młodyniach Dolnych „Młode Babki”    
Młodynie Dolne 13, 26-807 Radzanów
Prezes: Iwona Gajda   

    
III. STOWARZYSZENIA

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej
Radzanów 92 a, 26-807 Radzanów
Prezes Agnieszka Romanowska

2. Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą „Postęp”
Branica 12
26-807 Radzanów
Marzena Sieczak
m.sieczak@wp.pl
tel. 783 369 914,  783 369 914


IV. KLUBY SPORTOWE

1. Gminny Klub Sportowy  „Młode Wilki „
Rogolin 3
26-807 Radzanów

2. Uczniowski Klub Sportowy w Rogolinie
Rogolin 4a
26-807 Radzanów
Monika Ziółek
monika-ziolek@wp.pl
tel. 605 033 390