Transmisję sesji Rady Gminy można ogladąć na stroni internetowej  https://radzanow.wideosesja.pl/

Na wyżej wymienionej stronie znajduje się również imienne wykazy głosowań radnych radnych.