Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Konkurs ogłoszony został 26 stycznia 2023r. Zgodnie z ogłoszeniem w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. 27 lutego 2023r do Urzędu Gminy w Radzanowie wpłynęła 1 oferta. Komisja konkursowa dokonała oceny oferty i ustaliła, iż spełnia ona kryterium określone w konkursie; jednocześnie wydając rekomendację do wysokości wsparcia realizacji zadania.

Na tej podstawie Wójt Gminy Radzanów przyznał  dotację  w  następującej  wysokości:

Lp.Nazwa organizacji /osoby prawnejNazwa zadaniaTytuł zadaniaPrzyznana kwota
1.Gminny Klub Sportowy „Młode Wilki” w RogolinieWspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Radzanów w 2023 rokuPrzez piłkę do aktywności32.300,00
 

Radzanów, 13.03.2023 r.