Rada Gminy Radzanów kadencja 2019-2023

1. Błeszno – Agnieszka Aderek
2. Branica – Roman Napiórkowski 
3. Bukówno – Jarosław Sokołowski
4. Czarnocin – Jan Małek
5. Grotki, Kozłów – Paweł Grela
6. Kadłubska Wola – Agata Smolaga 
7. Młodynie Górne – Artur Szyderski
8. Młodynie Dolne – Bernadeta Cupryak
9. Ocieść – Jarosław Strzałkowski  
10. Podlesie, Żydy  – Mariusz Wójcicki
11. Radzanów – Rafał Dawiczewski
12. Ratoszyn – Konrad Petrzak
13. Rogolin – Paweł Bogacz
14. Smardzew – Barbara Pankowska
15. Zacharzów – Grzegorz Aderek
 

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Sokołowski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
1.  Paweł Grela
2. Agnieszka Aderek

Przyjęcia interesantów  przez Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie skarg i wniosków

w każdy piątek od godz. 12  00 do 14  00

Komisja Rewizyjna

 1. Jan Małek
 2. Jarosław Strzałkowski
 3. Agata Smolaga

Komisja Rolna

 1. Artur Szyderski
 2. Konrad Petrzak
 3. Bernadeta Cupryak

Komisja Oświaty

 1. Grzegorz Aderek
 2. Roman Napiórkowski
 3. Rafał Dawiczewski

Komisja Budżetowa

 1. Roman Napiórkowski
 2. Artur Szyderski
 3. Rafał Dawiczewski

Komisja Petycji Skarg i Wniosków 

 1. Barbara Pankowska
 2. Mariusz Wójcicki
 3. Paweł Bogacz