Rada Gminy Radzanów kadencja 2024-2029

1. Błeszno – Agnieszka Aderek
2. Branica – Roman Napiórkowski 
3. Bukówno – Jarosław Sokołowski
4. Czarnocin – Jan Małek
5. Grotki, Kozłów – Paweł Grela
6. Kadłubska Wola – Agata Smolaga 
7. Młodynie Górne – Martyna Piekarniak
8. Młodynie Dolne – Anna Siwiec
9. Ocieść – Jarosław Strzałkowski  
10. Podlesie, Żydy  – Mariusz Wójcicki
11. Radzanów – Rafał Dawiczewski
12. Ratoszyn – Konrad Petrzak
13. Rogolin – Paweł Bogacz
14. Smardzew – Barbara Pankowska
15. Zacharzów – Grzegorz Aderek
 

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Sokołowski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
1. Paweł Grela
2. Agnieszka Aderek

Przyjęcia interesantów  przez Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie skarg i wniosków

w każdy piątek od godz. 12  00 do 14  00

Komisja Rewizyjna

 1. Radny Rafał Dawiczewski
 2. Radny Jan Małek
 3. Radny Konrad Petrzak

Komisja Rolna

 1. Radny Mariusz Wójcicki
 2. Radna Agata Smolaga
 3. Radny Grzegorz Aderek

Komisja Oświaty

 1. Radny Grzegorz Aderek
 2. Radny Roman Napiórkowski
 3. Radna Martyna Piekarniak

Komisja Budżetowa

 1. Radny Jarosław Strzałkowski
 2. Radna Agata Smolaga
 3. Radny Paweł Bogacz

Komisja Petycji Skarg i Wniosków 

 1. Radny Paweł Bogacz
 2. Radna Anna Siwiec
 3. Radna Barbara Pankowska