PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zgłoś urodzenie dziecka

Weź ślub cywilny

Weź ślub wyznaniowy

Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem

Zgłoś zgon

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym

MELDUNKI, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

Uzyskaj dowód osobisty

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

Zdjęcie do dowodu lub paszportu

Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego/ unieważnij dowód

Obowiązek meldunkowy

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Wymelduj się z pobytu stałego

Wymelduj się z pobytu czasowego

Zamelduj się na pobyt stały dla cudzoziemców

Zamelduj się na pobyt czasowy dla cudzoziemców