Polski Ład – inwestycje 2023


Dotacja dla gminy Radzanów w kwocie 10 000 zł na zadanie pn. ,,Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzanów”


Dofinansowanie – „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanów w 2023 r.”


Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023


Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne”

Kwota dofinansowania: 677 736, 36 zł

Całkowita wartość inwestycji: 847 170,46 zł

W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 1297 m.b.  

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, jak również poprawę estetyki i zagospodarowanie terenu.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne– 29.06.2022 r.