Wsparcie na ochronę środowiska w gminie Radzanów

Gmina Radzanów pozyskała dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rzecz ochrony środowiska.

W dniu 18 maja 2023 r. Wójt Gminy Radzanów podpisał umowy:

  • na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów w kwocie 300 000,00 zł
  • na usuwanie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 35 000,00 zł
  • na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego w kwocie 30 000,00 zł
3 3