Głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2023

BOM plakat

Do 18 czerwca br. będzie trwało głosowanie na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim Mazowsza (BOM 2023). W czwartej edycji pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało aż 335 pomysłów mieszkańców, w tym 36 z radomskiej puli podregionalnej. Na realizację zwycięskich projektów samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł.

To my – mieszkańcy województwa mazowieckiego możemy zdecydować, które inicjatywy są ważne dla naszego otoczenia i przyczynić się do ich realizacji. Głosowanie na stronie https://bom.mazovia.pl/. Jego wyniki zostaną ogłoszone do 30 czerwca.

Jak głosować w BOM 2023?

Szczegółowe zasady oraz sposób głosowania znajdują się na dołączonej ulotce.

Projekty wybrane pod głosowanie w regionie radomskim

 • 9. Juwenalia Południowego Mazowsza UTW
 • 14. Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
 • 18. Festiwal Gier 2024
 • 34. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 77. Uwaga, dowiedz się, jak poprawić koncentrację i wydajność mózgu!
 • 116. Akademia Aktywności Aqua Fitness 55+
 • 138. Zielona Czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu
 • 150. Roztańczony folklor Mazowsza
 • 154. BŁĘKITNO – ZIELONE MAZOWSZE, DOLINAMI RZEK REGIONU RADOMSKIEGO
 • 161. Aktywny Senior 55+
 • 180. Szydłowiecki Festiwal Rockowy im. Andrzeja Siewierskiego – Rock na zamku
 • 188. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu
 • 194. Rusz się w „Elektrowni”
 • 207. Wybiegaj zdrowie. Darmowe treningi i fizjoterapia dla mieszkańców Radomia
 • 215. Zręczne Asy II
 • 228. Koncerty gordonowskie dla dzieci od urodzenia do 6 roku życia.
 • 229. „Ślachetne zdrowie” – czarnoleska tężnia solankowa
 • 249. 30:2 = matematyka, która ratuje życie
 • 250. Ratownik w każdym samochodzie
 • 251. Green Radom Festiwal
 • 254. Jarmark Kazimierzowski
 • 267. Jak się śmiać, to w Radomiu
 • 300. Piknik Historyczny
 • 328. Mazowiecki Anioł
 • 342. Warsztaty międzypokoleniowe aktywizujące seniorów z subregionu radomskiego
 • 345. Czas na wakacyjną przygodę
 • 385. Mazowieckie pamięta – rekonstrukcja bitwy w Dębowym Polu
 • 396. Z Kiepurą przez Mazowieckie (cykl koncertów w regionie radomskim)
 • 404. Mazowieckie kolędowanie (cykl koncertów w regionie radomskim)
 • 449. „ZDROWY RADOM –profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Radomia”
 • 451. FREE(RA)DOM FESTIVAL – UWOLNIJ (SWOJĄ) NATURĘ
 • 462. MAZOWIECKI MARATON PIŁKARSKI
 • 478. Warsztaty edukacyjne i wycieczki FAB LAB FUN
 • 486. Profilaktyka stomatologiczna u dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym
 • 515. Przystanek relacje 3.0 – Radom
 • 522. Wodna wyprawa – Kajakowa Gra Terenowa

73  projekty ogólnowojewódzkie

Wśród nich wiele inicjatyw o charakterze inwestycyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, czy zdrowotnym, również z naszego regionu m.in.: utworzenie siłowni plenerowej przy SOSW w Radomiu, organizacja widowiska muzycznego i pikniku historycznego – Radomski Czerwiec Wolności, koncert muzyki filmowej lub piknik w Iłży, a także zakup dwóch ambulansów typu B i C dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.