Aktualności

Uwaga! użytkownicy wodociągu

Gmina Radzanów informuje odbiorców wody z wodociągu Radzanów, że na skutek prowadzonych prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w badanej wodzie wystąpiły nieznaczne przekroczenia w zawartości manganu i podwyższona mętność. Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla […]