Dofinansowanie – „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanów w 2023 r.”

obraz 1

INFORMACJA

,,Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanów w 2023 r.” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji  w kwocie 35 000 zł.

https://www.gov.pl/web/klimat

www.wfosigw.pl

www.nfosigw.pl