Uwaga! użytkownicy wodociągu

Gmina Radzanów informuje odbiorców wody z wodociągu Radzanów, że na skutek prowadzonych prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w badanej wodzie wystąpiły nieznaczne przekroczenia w zawartości manganu i podwyższona mętność. Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia.

Ponadto informujemy że, prowadzone prace mogą spowodować przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.