Aktualności

Inwestycje w Czarnocinie i Branicy

Gmina Radzanów  zakończyła realizację dwóch  zadań inwestycyjnych w budynkach użyteczności publicznej. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 Gmina Radzanów pozyskała środki w wysokości 50 % na realizację niżej wymienionych zadań. „Remont ogrodzenia i […]

Aktualności

Informacja – przegląd przewodów kominowych

Wójt Gminy Radzanów przypomina o konieczności wykonania przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego – każdy obiekt budowlany użytkowany, podlega okresowym przeglądom stanu technicznego (Dz.U.2020.1333 t.j.). Według przepisu każdy zarządca bądź właściciel […]

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2021 r.

Szanowni Państwo, Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, optymizmu, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz spełnienia wszystkich planów i marzeń. Z wyrazami szacunku Wójt Gminy /-/Sławomir Kruśliński