Inwestycje w Czarnocinie i Branicy

Gmina Radzanów  zakończyła realizację dwóch  zadań inwestycyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 Gmina Radzanów pozyskała środki w wysokości 50 % na realizację niżej wymienionych zadań.

  1. „Remont ogrodzenia i budynku OSP w Czarnocinie”, polegający wyremontowaniu pomieszczeń poprzez uzupełnienie tynków i pomalowanie ścian, oraz przeprowadzenie remontu 100 mb ogrodzenia i zamontowanie stojaka na rowery. Koszt  realizacji w/w inwestycji wyniósł 20 000,00 zł
  2. „Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Branicy”, w ramach  którego   utwardzono plac o łącznej powierzchni 140 m 2, z czego 125 m 2 stanowi   kostka brukowa  a pozostałe 15 m2 tłuczeń. Koszt  realizacji w/w inwestycji wyniósł 19 989,69 zł

Zadania współfinansowano przy pomocy Środków z budżetu Województwa  Mazowieckiego w ramach ”Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE  2021”.

Branica
Czarnocin
Czarnocin