Informacja – przegląd przewodów kominowych

Wójt Gminy Radzanów przypomina o konieczności wykonania przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego – każdy obiekt budowlany użytkowany, podlega okresowym przeglądom stanu technicznego (Dz.U.2020.1333 t.j.).

Według przepisu każdy zarządca bądź właściciel budynku powinien raz w roku przeprowadzić kontrolę obiektu, do której zaliczają się w szczególności przeglądy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

/-/Sławomir Kruśliński