Jednostki organizacyjne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Dionizego Feliksa Czachowskiego
Bukówno 1
26-807 Radzanów

Dyrektor Szkoły – Magdalena Sikora

e-mail: pspbukowno@op.pl

www.pspbukowno.pl

_____________________________________________


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Czarnocin 58
26-807 Radzanów

Dyrektor Szkoły – Tomasz Iwańczyk

Dane kontaktowe:
Tel. 48 613-63-44;
e-mail: pspczarnocin@wp.pl
www.pspczarnocin.szkolnastrona.pl

_____________________________________________  

szkola w Rogolinie

        
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza
Rogolin 4a
26-807 Radzanów

Dyrektor Szkoły – Edyta Szyler

Dane kontaktowe:
Tel. 48 613-63-23
e-mail: sekretariat@psprogolin.pl
www.psprogolin.pl

_____________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Radzanów 92 A
26-807 Radzanów

Kierownik GOPS – Katarzyna Reczko

Dane kontaktowe:
Tel. 48 613-63-62 w.27;
gopskr@op.pl

_____________________________________________

Gminna Biblioteka Publiczna
Radzanów 92 A
26-807 Radzanów

Dyrektor Biblioteki – Maria Gruszczyńska
 
Dane kontaktowe:
Tel.48 613-63-62 w.29;
e-mail: biblioteka11@op.pl
www.radzanow.naszabiblioteka.com

_____________________________________________


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Radzanów 72
26-807 Radzanów
NIP 7981326519;
REGON 670230304

Dyrektor SP ZOZ – Elżbieta Pawłowska

Dane kontaktowe:
Tel. 48 613-62-69
e-mail: zozradzanow@op.pl
www.spzozradzanow.pl