Zimowisko 2018

Wójt Gminy informuje, że dla dzieci rolników zamieszkujących Gminę Radzanów, będzie zorganizowany wypoczynek zimowy z dofinansowaniem KRUS.

I.  Miejsce: Biały Dunajec 

   Termin: 18 – 27 stycznia 2018

   Koszt wyjazdu jednego dziecka to: 200 zł /osoby

   Organizatorem zimowiska jest: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina

 

II. Miejsce: ZAKOPANE –  Pensjonat „HALINA” ul. Stachonie 28 

   Termin: 13 – 22 sycznia 2018 r.

   Koszt wyjazdu jednego dziecka to: 500 zł /osoba

  Organizatorem zimowiska jest: Fundacja „Szansa dla gmin” z Warszawy oraz Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście do 10  stycznia  godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzanowie. Informacje mozna uzyskac telefonicznie – 48 613-63-62 wew. 27

W wypoczynku mogą brać udział wyłącznie dzieci w wieku od 10 do 16 roku życia (tj. urodzone po 1 stycznia 2002 roku), których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę lub emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Aby dzieci mogły wziąć udział w wypoczynku zimowym, rodzice w ww. terminie muszą dostarczyć do GOPS w Radzanowie następujące dokumenty:

1. Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku – do pobrania w GOPS;

2. Oświadczenie dot. ubezpieczenia w KRUS

3. Potwierdzenie wpłaty na zimowisko