Aktualności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Radzanów

Urząd Gminy Radzanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: […]

Aktualności

Jednostki organizacyjne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Dionizego Feliksa CzachowskiegoBukówno 126-807 Radzanów Dyrektor Szkoły – Magdalena Sikora e-mail: pspbukowno@op.pl www.pspbukowno.pl _____________________________________________ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza KorczakaCzarnocin 5826-807 Radzanów Dyrektor Szkoły – Tomasz Iwańczyk Dane kontaktowe:Tel. 48 613-63-44;e-mail: […]