AKTUALNOŚCI dot. sprzedaży paliwa stałego


DYSTRYBUCJA PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO W GMINIE RADZANÓW

Urząd Gminy w Radzanowie uprzejmie informuje, że mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup preferencyjnego paliwa stałego  będą mogli zakupić węgiel w asortymencie groszek  oraz orzech  za cenę 2000,00 zł brutto/tonę.

               Zasady sprzedaży węgla w Gminie Radzanów

  • Pracownicy urzędu gminy w kolejności zgodnej z datą złożenia wniosku, będą informować mieszkańców telefonicznie o możliwości zakupu i odbioru węgla.
  • Osoby poinformowane telefonicznie o możliwości  zakupu, będą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Radzanowie, gdzie otrzymają druk do wpłaty, na który są zobowiązani uiścić opłatę za węgiel zgodnie z zapotrzebowaniem zadeklarowanym we wniosku.
  •  Po dokonaniu opłaty wnioskodawca ponownie zgłasza się do Urzędu Gminy z potwierdzeniem wpłaty i na tej podstawie otrzymuje fakturę zakupu węgla.
  • Gmina codziennie po zaksięgowaniu wpłat od wnioskodawców będzie przekazywała listę osób, które uiściły opłatę za węgiel do punktów dystrybucji węgla.
  • Po przekazaniu  przez gminę list osób do punktów dystrybucji, mieszkańcy będą mogli zgłosić się do wyznaczonych punków w sprawie odbioru węgla.
  • Węgiel można odebrać osobiście bądź zlecić transport po wcześniejszym uzgodnieniu z punktem dystrybucji.

Kontakt pracowników z mieszkańcami będzie odbywał się sukcesywnie po dostarczeniu opału na skład. Gmina zawiadamia mieszkańców telefonicznie o możliwości rozpoczęcia procedury zakupu węgla i odbioru z wyznaczonego składu.

Dystrybucje węgla prowadzą 2 punkty:

  1. Punkt dystrybucji orzecha – P.P.H.U. „AGRO-POL” Zbigniew Nowacki, Radzanów 53, 26 – 807 Radzanów.
  2. Punkt dystrybucji groszku – P.P.H.U.B.”FORMAT” Kamil Krawczyk, Rogolin 30, 26-807 Radzanów