INFORMACJA – sprzedaż końcowa paliwa stałego

Informuję, iż Gmina Radzanów prowadzi sprzedaż końcową węgla dla gospodarstw domowych. Cena paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży wynosi 1999,98 zł/t.

Wnioski o zakup paliwa stałego można składać w Urzędzie Gminy Radzanów do dnia 30 czerwca 2023 r. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości paliwa stałego.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń w ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.