Informacja – dystrybucja węgla

Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością zakupu węgla za pośrednictwem samorządów informujemy, że Gmina Radzanów przystąpiła do zakupu węgla dla gospodarstw domowych w cenach preferencyjnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236), mieszkańcy Gminy Radzanów zainteresowani zakupem węgla w cenach preferencyjnych są zobowiązani złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Radzanowie, w terminie do 25 listopada 2022 r.

Wzór wniosku znajduje się w Urzędzie Gminy oraz jest dostępny do pobrania poniżej:

Zgodnie z Art. 12 w/w Ustawy złożone wnioski będą weryfikowane pod względem:

–  kompletności

– w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony na gospodarstwo domowe.