Droga do biznesu dla mieszkańców Gminy Radzanów​

Szkolenia szansą na nowe kwalifikacje

Gmina Radzanów w okresie 28.03 – 18.05.2011 r. realizowała projekt szkoleniowy „Droga dla biznesu” finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców z terenu gminy Radzanów: rolników, osób zatrudnionych poza rolnictwem i bezrobotnych. W projekcie wzięło udział 15 osób.
W ramach projektu prowadzono dwa szkolenia:
1. Szkolenie w zakresie obsługi komputera,
2. Szkolenie w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pozyskiwania funduszy unijnych. Szkolenia  komputerowe prowadzone były w centrum kształcenia na odległość w Młodyniach Górnych i w Bukównie.
Szkolenie w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pozyskiwania funduszy unijnych odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.
Rekrutacją, promocję oraz kontakt z uczestnikami szkoleń zajmowało się biuro projektu, znajdujące się w Urzędzie Gminy w Radzanowie .
Szkolenia przeprowadziła profesjonalna i współpracująca z naszą gminą od dawna, firma AKME Consulting, która wykonała również ewaluację projektu.
Koszt realizacji całego zadania zamyka się kwotą 49.921 złotych, w całości pochodzi z dotacji unijnych, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz