Ogłoszenie – wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (przymrozki wiosenne) na terenie gminy Radzanów

Wójt Gminy Radzanów informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozki wiosenne, rolnicy którzy ponieśli straty w uprawach  mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2024 r.

Wnioski złożone po tym terminie  nie będą rozpatrywane.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze kilku gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie.

Do wniosku należy dołączyć:  

Wykaz  działek deklarowanych do płatności na bieżący rok.