I Sesja Rady Gminy Radzanów Kadencji 2024-2029

W dniu 7 maja odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Radzanów  IX kadencji obejmującej lata 2024-2029

Pierwsze posiedzenie Rady Gminy rozpoczęło się od wręczenia zaświadczeń o wyborze radnym gminy, którzy złożyli ślubowanie.

Nowo wybranymi radnymi zostali:

1. Błeszno – Agnieszka Aderek
2. Branica – Roman Napiórkowski 
3. Bukówno – Jarosław Sokołowski
4. Czarnocin – Jan Małek
5. Kozłów –  Paweł Grela
6. Kadłubska Wola – Agata Smolaga
7. Młodynie Górne – Martyna Piekarniak 
8. Młodynie Dolne – Anna Siwiec
9. Ocieść –   Jarosław Strzałkowski 
10. Radzanów – Rafał Dawiczewski
11. Ratoszyn – Konrad Petrzak
12. Rogolin – Paweł Bogacz
13. Smardzew – Barbara Pankowska
14. Zacharzów – Grzegorz Aderek
15. Podlesie – Mariusz Wójcicki

Ślubowanie złożył również Wójt Gminy Sławomir Kruśliński.

W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Przewodniczącym Rady został Jarosław Sokołowski

Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Agnieszka Aderek, Paweł Grela