Informacja dotycząca osób przybywających z Ukrainy

_IMG_""

W Gminie Radzanów został powołany zespół ds. osób przybywających z Ukrainy,  którego zadaniem jest gromadzenie informacji o przybyłych na teren gminy uchodźcach, możliwościach ich zakwaterowania wśród mieszkańców gminy, oraz koordynacja działań w zakresie rozlokowania.

W związku z powyższym prosimy, by mieszkańcy, którzy przyjmują u siebie osoby przybywające z Ukrainy przekazywały tę informację do Urzędu Gminy w Radzanowie  tel. 48 613-63-62 .

Poniżej znajduje się informacja dot. pobytu osób z Ukrainy.

W przypadku gdy ktoś chciałby przyjąć osoby przybywające do Polski z terenów objętych działaniami wojennymi  proszony jest o wypełnienie poniższej deklaracji i złożenie jej w Urzędzie Gminy w Radzanowie.