PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-BEZPŁATNE SZKOLENIA

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin  składania wniosków:  17.01. 2022 r. do 01.02.2022 r. do godz.15.00

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Zapilicze” Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

Zakres tematyczny :    Podejmowanie działalności gospodarczej

  • Forma wsparcia: premia  w wysokości 60 tys. zł.
  • Limit dostępnych środków w ogłoszonym naborze : 135 000 euro / 540 000 zł

Więcej informacji dostępnych na: https://zapilicze.pl/ogloszenie-o-naborze-12022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/