„Poznaj Polskę” – wycieczka do Warszawy, Czarnolasu i Kazimierza Dolnego

POZNAJ POLSKE 1

W październiku br. Gmina Radzanów pozyskała dotację w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Poznaj Polskę” na realizację jednodniowych wycieczek dla uczniów klas I-III i IV-VIII. Przedsięwzięcie to wspomogło realizację podstawy programowej i urozmaiciło zajęcia lekcyjne. Dzięki takim wyjazdom nauka nabiera praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki daje uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

W ramach programu uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnocinie udali się na wycieczkę do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, które ma siedzibę w przepięknym XIX- wiecznym dworku Jabłonowskich, a następnie do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, gdzie zwiedzili kościół Farny, Rynek, Zespół Zamkowy, a także Górę Trzech Krzyży.

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie z klas I – III wyjechali  do Warszawy. Zwiedzanie rozpoczęto od wizyty w Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie,  perły polskiego Baroku. Oglądano budynki ambasad, Sejmu, Senatu, Grób Nieznanego Żołnierza. Potem był Zamek Królewski i inne obiekty Starego Miasta, pamiątkowe zdjęcia przy pomniku Syrenki  i Kolumnie Zygmunta III Wazy. Kolejny punkt to Łazienki Królewskie. Natomiast uczniowie z kl. IV-VIII wzięli udział w wycieczce szlakiem miejsc polskiej historii. Odwiedzili Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce oraz Muzeum Pałacu Jana III  w Wilanowie, w tym Królewski Ogród Światła.

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukównie wyjechali do Warszawy. Dzieci z klas I – III zwiedziły Centrum Nauki Kopernik, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Pieniądza.  Natomiast uczniowie z klas IV-VIII  zwiedzali historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Centrum Pieniądza.

W wycieczkach wzięli udział wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy z kl. I-VIII, udział w wycieczkach był bezpłatny.

Kaszt całego zadania to 26.600 zł , z czego dotacja stanowiła kwotę 21.280 zł.