Aktualności

PRZYMROZKI WIOSENNE – 22.05.2020 R.

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Radzanów przymrozków wiosennych w  dniu 22 maja 2020 r. Wójt Gminy informuję, że  poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w  gospodarstwach rolnych i działach specjalnych […]

ulotka II v2 1
Aktualności

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 2.0

W związku z trwającym naborem na nowych zasadach w Programie Czyste Powietrze udostępniamy Państwu krótką informację o najważniejszych zmianach w Programie. Wszystkie informacje dotyczące naborów wniosków,  sposobu wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego […]

Aktualności

INFORMACJA O NIEZWŁOCZNYM ZGŁOSZENIU WYPADKU DO KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się […]