Uwaga! Odbiorcy wody z wodociągu na terenie gminy Radzanów

Na podstawie Oceny Jakości Wody otrzymanej od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie:

W sieci wodociągowej stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów.


Informujemy że woda do celów spożywczych może być używana po przegotowaniu.

1920x810