Projekt „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”

obraz

PRZEDSIĘWZIĘCIE realizowane W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zatwierdzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Tytuł projektu: Przepisy bez granic

Numer projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000147170

Kwota dofinansowania: 260 281,97 PLN

W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie nawiązuje współpracę ze szkołą KEK LIDIA znajdującą się w regionie KENTRIKI MAKEDONIA miejscowość KATERINI w Grecji.

Termin realizacji projektu: 15.11.2023 r. – 14.11.2024 r., czas trwania: 12 miesięcy

Termin realizacji mobilności: 02.06.2024 r. – 15.06.2024 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych, przełamanie barier językowych

 i podniesienie motywacji do nauki języków obcych wśród uczniów oraz kadry pedagogicznej.

Dzięki realizacji projektu uczniowie osiągną następujące efekty uczenia się:

  • podniosą kompetencje językowe
  • zwiększą swoją motywację do nauki języków obcych
  • rozwiną kompetencje kulinarne
  • podniosą kompetencje cyfrowe potrzebne do procesu nauki oraz komunikacji i współpracy w międzynarodowych zespołach
  • rozwiną postawy obywatelskie przez kształtowanie świadomości na temat dziedzictwa kulturowo-historycznego UE, jej instytucji, modelu edukacji
  • staną się bardziej świadomymi i aktywnymi obywatelami UE
  • podniosą kompetencje miękkie tj. umiejętność pracy w zespole, komunikacji, w rozwiązywaniu problemów, liderstwie, zarządzaniu sobą, identyfikowaniu swoich mocnych stron i poleganiu na nich, dzieleniu się umiejętnościami, uczeniu się od siebie, przyjmowaniu konstruktywnej krytyki, udzielaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej
  • nauczą się postaw proekologicznych i prozdrowotnych
  • poznają zagraniczne rynki pracy
  • doświadczą, że wszyscy mają równe szanse

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia pt. „Przepisy bez granic” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W ramach dofinansowania grupa 30 uczniów oraz  6 nauczycieli, będzie miała możliwość rozwijania kluczowych kompetencji w Grecji. 

Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy podzieleni zostaną na 2 grupy projektowe:

1. 15 uczniów i 3 nauczycieli

2. 15 uczniów i 3 nauczycieli

W zakwalifikowanych grupach uczniowie realizować będą program mobilności grupowej przygotowany we współpracy organizacji przyjmującej i wysyłającej!