Konsultacje dotyczące LSR na lata 2023-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” prowadzi konsultacje mające na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR). 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD, tj. gmin Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce do przekazywania swoich pomysłów, potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do celów i działań realizowanych w ramach nowej LSR poprzez wypełnienie ankiety oraz fiszki projektowej.

Ankietahttps://forms.gle/cFCqbFmrs99KhXUB8

Ankieta (PDF)https://zapilicze.pl/wp-content/uploads/2023/04/Ankieta-LGDZap_ostat.pdf

Karta pomysłu – fiszka projektowa (PDF)https://zapilicze.pl/wp-content/uploads/2023/04/Karta_pomyslu_LGDZap_ostat.pdf

Ankietę możecie Państwo wypełnić w formie elektronicznej jak i papierowej. Fiszkę projektową – w formie papierowej. Prosimy o dostarczenie w/w dokumentu do Biura LGD lub na adres e-mail: lgdzapilicze@poczta.onet.eu

ul. Plac Zygmunta Starego 9

26-800 Białobrzegi

tel. 48 613 23 59

www.zapilicze.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30

Lokalna Grupa Dzialania Zapilicze Radzanow