Informacja – profilaktyka jodowa

Wydawanie tabletek jodku potasu nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Od tej daty punkty wydawania tabletek jodowych rozpoczną pracę.

Na terenie Gminy Radzanów wyznaczono cztery punkty dystrybucji tabletek jodku potasu:

1.Punk I   Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie, Radzanów 72: Mieszkańcy miejscowości – Błeszno, Branica, Kadłubska Wola, Radzanów, Podlesie, Podgórze, Ratoszyn, Smardzew, Zacharzów, Rogolin, których dzieci nie uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie

2. Punkt II    Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie, Rogolin 4a: Uczniowie PSP w Rogolinie ich najbliżsi krewni (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie) z miejscowości – Błeszno, Branica, Kadłubska Wola, Radzanów, Podlesie, Podgórze, Ratoszyn, Smardzew, Zacharzów, Rogolin.

3. Punk III   Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukównie, Bukówno 1: Uczniowie PSP w Bukównie i mieszkańcy miejscowości – Bukówno, Kozłów, Młodynie Dolne, Młodynie Górne.

4. Punkt IV   Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnocinie, Czarnocin 58: Uczniowie PSP w Czarnocinie i mieszkańcy miejscowości – Czarnocin, Grabina, Grotki, Ocieść, Śliwiny, Żydy.

Wójt Gminy

/-/Sławomir Kruśliński

do pobrania:

Ulotka informacyjna MSWiA cz. 1
Ulotka informacyjna MSWiA cz. 2