,,Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanów w 2022 r. „

,,Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanów w 2022 r. „

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji , w kwocie 34 997, 23 zł.

         www.wfosigw.pl                                                                  www.nfosigw.pl