GAZ-SYSTEM dla edukacji

gaz 1

Gmina Radzanów w dniu 17.05.2022 r. podpisała umowę darowizny w ramach programu GAZ-SYSTEM dla edukacji – edycja III. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał kwotę 30 000, 00 zł dla publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Radzanów z przeznaczeniem na doposażenie klasopracowni, zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego lub wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Dzięki uzyskanym środkom do Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czarnocinie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie trafił nowy sprzęt sportowy. Wśród zakupione sprzętu znalazły się piłki do gier zespołowych, materace, karimaty, rakietki i stół do ping – ponga, kije do unihokeja, bramki, rakietki do badmintona i inne.

Serdecznie dziękujemy darczyńcy, Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., za wsparcie i przekazanie środków finansowych na zakup potrzebnego szkołom sprzętu.

PLAKAT GAZ
PLAKAT GAZ