Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji – źródła ogrzewania budynków