Kolonia dla dzieci rolników

Dzieci rolników w wieku 10 -16 lat w okresie od 1 lipca 2021 r. do 10 lipca 2021r. mogą skorzystać  z 10-cio dniowej kolonii  nad morzem.

Miejsce kolonii: Rzucewo (blisko Władysławowa)

Opłata: 400 zł

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

1. data urodzenia dziecka – do 16 roku życia

2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem kolonii).

3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

– zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,

– Karta kwalifikacyjna (wszystkie strony)

Uwaga: wszystkie dokumenty należy pobrać w GOPS Radzanów.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o pilne skontaktowanie się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzanowie, pod numerem telefonu 48 613 63 62 wew. 27 .

do pobrania: