ALERT – PRZEKROCZENIE POZIOMU PYŁU W POWIETRZU

Ze względu na zmianę ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) oraz uchwalenie przez samorząd województwa Planów Działań Krótkoterminowych i Programów Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego, które są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego może ogłaszać stosowne alerty dotyczące ryzyka przekroczeń lub przekroczenia odpowiednich norm jakości powietrza.

Zgodnie z obowiązującymi Planami Działań Krótkoterminowych obowiązują co najmniej dwa poziomy alertów (w zależności od substancji):

    ALERT POZIOM I – ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu,
    ALERT POZIOM II – wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.
    ALERT POZIOM III – ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego substancji w powietrzu,
    ALERT POZIOM IV – wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego substancji w powietrzu.

Na bieżąco można śledzić wyniki pomiarów ze stacji automatycznych na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl.

Zalecają one, aby zwłaszcza osoby z grupy wrażliwej czy osoby uprawiające sport były bardziej świadome, że mogą występować dni, w których należy unikać wychodzenia na zewnątrz.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ogłasza ALERT, w związku z przekroczeniem poziomu alarmowego pyłu w powietrzu:

POWIADOMIENIE 16.11.2021 r.

POWIADOMIENIE 02.11.2021 r.

POWIADOMIENIE 17.06.2021 r.

POWIADOMIENIA 26.04.2021 r.

POWIADOMIENIE 26.03.2021 r.

POWIADOMIENIE 10.03.2021 r.

POWIADOMIENIA 24.02.2021 r. – 25.02.2021 r.

POWIADOMIENIA 23.02.2021 r. – 24.02.2021 r.

POWIADOMIENIA z dnia 19.01.2021 r.

POWIADOMIENIA z dnia 18.01.2021 r.

POWIADOMIENIE z dnia 01.10.2020 r.

Komunikat_o_ryzyku.docx

Alert z dnia 27.04.2017 r.

Alert_poziom_II.pdf

Załacznik_obszary_przekroczen.pdf

Alert z dnia 17 lutego 2017 r.

Alert_poziom_III.pdf

Załącznik_1_4.pdf

Alert z dnia 27 stycznia 2017 r.

Alert poziom I_.pdf

Załącznik.pdf

Alert z dnia 10 stycznia 2017 r.

Alert_poziom_III.pdf

Załącznik_-_Mapy_obszarow_ryzyka.pdf

Alert z dnia 9 stycznia 2017 r.

Alert_poziom_III-1 .pdf,   

Załącznik.pdf