ROLNIK BLIŻEJ RYNKU PRACY – program szkoleniowo – doradczy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 8: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji i zdolności prozatrudnieniowych osób odchodzących z rolnictwa poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia szkoleniowo – doradczego przeprowadzonego w ramach projektu.

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

W   projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby spełniające następujące kryteria:

a.    a) zamieszkują na terenie gminy Radzanów,

b.    b) zatrudnieni w rolnictwie (rolnicy),

c.    c) zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,

d.    d) osoby, których stan zdrowia pozwala na odbycie szkoleń i podjęcie pracy (badania lekarskie),

e.    e) wyrażą wolę udziału w projekcie składając wymagane dokumenty.

KURSY dla:

– 20 osób – prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem(kurs przewiduje 50 godz. zajęć)każdy z uczestników objęty zostanie kursem dokształcającym dla kierowców w zakresie przewozu rzeczy (280 godz, szkoleniowych), który stanowić będzie uzupełnienie kwalifikacji i umożliwi podjęcie zatrudnienia w zawodzie kierowcy,

– 10 osób – prawo jazdy kat. C+E wraz z egzaminem(kurs przewiduje 45 godz. zajęć),

– 5 osób – operator wózków jezdniowych, wraz z egzaminem (kurs przewiduje 67 godz. zajęć),

– 5 osób – operator maszyn drogowych wraz z egzaminem(kurs przewiduje 67 godz. zajęć),

– 5 osób – kelner/barman (kurs przewiduje 100 godz. zajęć) obsługa kas fiskalnych (kurs przewiduje 120 godz. zajęć) wraz z egzaminem.

W ramach projektu sfinansowane będą:

· koszty kursu,

· koszty pierwszego egzaminu,

· koszty dojazdów,

· koszty badań lekarskich,

· doradztwo zawodowe.

REKRUTACJA odbywa się do końca lutego 2010 r. w każdy wtorek i czwartek, w godz. od 15.30 do 18.00 w biurze projektu pod adresem: Radzanów 92A (budynek Urzędu Gminy, pok. 17)

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie dokumenty niezbędne do zakwalifikowania się do udziału w projekcie oraz regulamin rekrutacji dostępne są w biurze projektu lub w zakładce pliki do pobrania. (ankieta rekrutacyjna, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu, umowa z beneficjentem, regulamin rekrutacji, radzanow plakat)

Harmonogram szkoleń zostanie opublikowany po rozstrzygnięciu przetargu na realizację szkoleń i podpisaniu umowy z wykonawcą.

OFICJALNY SERWIS PROGRAMU (KLIKNIJ TUTAJ)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz